J Mascis - Dinosaur Jr

£10.00

12"x8" black & white print of J Mascis from Dinosaur Jr, live at Vicar St, Dublin.